O autorze

Doktor nauk ekonomicznych, prezes Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Współautor wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030: wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030, Polska 2030: trzecia fala nowoczesności)